Førstehjelpsberedskap

Ved akutt skade eller sykdom er ofte tid en kritisk faktor for videre utfall.
Vi tilbyr store og små arrangører førstehjelpsberedskap på arrangementer.
Sammen med arrangør ser vi på behov for mannskap, utstyr og planverk, og setter videre opp et pristilbud basert på disse samtalene.

En del aktiviteter i regi av klubber underlagt NIF har også krav om førstehjelp/lege/ambulanse til stede under gjennomføringen

Alle våre tilbud inkluderer følgende:

Nye og gamle bilder fra noen av våre oppdrag

Kontakt oss for et pristilbud