Velkommen til Event Medics opplæring!

Velkommen til vår interne opplæringsportal!
Denne siden er din viktigste ressurs til å tilegne deg teoretisk kunnskap om  førstehjelp, og er det første steget på vei mot godkjent akutthjelper.

Nedenfor ser du de 3 ulike modulene vi har i vår interne opplæring. Hensikten er å sikre at du som helsepersonell for Event Medics har nødvendig kunnskap om sykdom og skade til å utføre førstehjelp.

Når du er i tjeneste for Event Medics blir du etter loven regnet som helsepesonell, og du er pliktig til å inneha nødvendig basiskompetanse for å utføre den tjenesten vi leverer. I tillegg plikter man også til å holde kunnskapen ved like gjennom øving og faglig vedlikehold.

Dette gjøres ved at man fullfører de ulike modulene i opplæringen, samt foretar nødvendig resertifisering hvert andre år.

START ARBEIDET MED MODULENE

Organisasjonslære

Førstehjelp

Nødnett

Organisasjonslære

Førstehjelp

Nødnett