Om Event Medics

I august 2016 ble Event Medics etablert som en frivillig organisasjon på Orkanger, av en gruppe personer med ønske om å tilby førstehjelpstjenester for både små og store arrangementer. Denne gruppen satt inne med mye erfaring fra frivillig arbeid, kompetanse innen førstehjelp og utdanning innen akuttmedisin. 

Tilstedeværelse under arrangementer hvor det potensielt kunne oppstå skade eller sykdom hos deltagere eller publikum ble vektet større enn årlige økonomiske overskudd, en tanke som også ble verdsatt hos arrangørene som etter hvert begynte å banke på døra vår.

Siden etablering har organisasjonen utvidet nedslagsfelt og dekker arrangementer også i og rundt Trondheim. 

De frivillige

Organisasjonen driftes kun basert på frivillighet, der all inntekt fra oppdrag er ment å dekke løpende utgifter og investering av nødvendig materiell for å levere førstehjelpstjenester. 

De frivillige er personer med forskjellig bakgrunn og utdanning, der noen til daglig jobber innen helsevesenet; sykehus, legevakt, ambulansetjeneste og andre jobber innen helt andre yrker; IT bransjen, servering, kontor eller er student innen ulike fagfelt. 

Felles for de frivillige er et ønske om å utgjøre en forskjell og være til hjelp for andre mennesker rundt seg. I tillegg til en interesse i å lære å praktisere førstehjelp!