Førstehjelpskurs

Våre førstehjelpskurs er utviklet for å gi kunnskap og selvtillit til å håndtere en rekke skader og plutselige helseproblemer før profesjonell medisinsk hjelp ankommer. 

Å delta på et førstehjelpskurs gir deltakerne verdifull kunnskap og ferdigheter som kan redde liv og håndtere førstehjelpssituasjoner på en effektiv og trygg måte. Det er viktig å merke seg at oppdatering av førstehjelpskunnskaper anbefales med jevne mellomrom 

Grunner til å ta førstehjepskurs

Førstehjelpskurs gir deltakerne kunnskap og praktiske ferdigheter som kan redde liv i nødsituasjoner. Å yte riktig førstehjelp kan utgjøre en stor forskjell og bidra til å bedre utfall for den skadde eller syke personen. 

Ved å tilby førstehjelpskurs til ansatte viser bedriften at de tar arbeidstakernes sikkerhet og trivsel på alvor. Dette kan bidra til å skape et tryggere og mer omsorgsfullt arbeidsmiljø, der ansatte føler seg ivaretatt og verdsatt. 

Ved å ha kunnskap og ferdigheter i førstehjelp føler ansatte seg tryggere og mer selvsikre i arbeidssituasjoner.  Dette kan bidra til å redusere stress og øke produktiviteten. I tillegg kan det gi ansatte en følelse av å være i stand til å håndtere nødsituasjoner på jobben og i privatlivet. 

Gjennomføring av førstehjelpskurs gir personer en mulighet til å hjelpe andre i nød. Enten det er familiemedlemmer, venner, kollegaer eller fremmede, kan hvem som helst være den som gir umiddelbar hjelp og bidrar til å redde liv eller lindre lidelse. Å kunne være til hjelp i nødsituasjoner kan være en svært meningsfull opplevelse. 

Ulykker og sykdom kan skje når som helst, enten hjemme, på jobben, under reise eller i fritidsaktiviteter. Ved å investere i førstehjelpskurs kan bedriften bygge opp en kultur for effektiv krisehåndtering og beredskap. Dette kan bidra til å begrense skadeomfanget og redusere frykt i tilfelle en nødsituasjon skulle oppstå. 

Ved å gjennomføre førstehjelpskurs tar man ansvar for egen og andres sikkerhet. Man blir en ressurs i samfunnet og kan bidra til å skape et tryggere miljø rundt seg. Dette viser også et engasjement for fellesskapet og viljen til å bidra positivt i nødsituasjoner. 

En bedrift som viser omsorg for ansattes sikkerhet og trivsel gjennom førstehjelpskurs, kan bygge et positivt omdømme både internt og eksternt. Dette kan tiltrekke seg og beholde dyktige ansatte, samt tiltrekke seg potensielle kunder og samarbeidspartnere som verdsetter et slik fokus på ansvarlighet. 

Førstehjelpskurs til bedrift

Event Medics leverer førstehjelpskurs til din bedrift og tilpasser innhold til det arbeidet som gjøres og de risikoelementene som finnes på arbeidsstedet. Våre instruktører har bred erfaring innen førstehjelp og kan vise til egne erfaringer i opplæringen. 

Det anbefales at alle bedrifter gjennomfører førstehjelpskurs for sine ansatte hvert år, og sammen med kurset kan vi gå gjennom at bedriftens eget førstehjelpsutstyr er komplett. 

Kurset avholdes i deres egne lokaler for at praktisk trening kan gjøres i kjente miljøer og hvor situasjonene kan oppstå.  

Vi tilpasser kurset deres behov, send oss en forespørsel for å motta et uforpliktende tilbud på e-post. Tidspunkt avtales direkte dersom tilbudet aksepteres.