Førstehjelp på arrangement

Førstehjelp er avgjørende for å ivareta sikkerhet og trygghet til deltakere og tilskuere på arrangementer. Under et arrangement kan det oppstå uforutsette situasjoner som kan føre til skader eller akutte helseproblemer. Det kan være alt fra mindre kutt og forstuinger, til mer alvorlige tilstander som hjertestans eller allergisk reaksjoner. Med førstehjelp tilgjengelig kan man raskt respondere på slike situasjoner og gi nødvendig hjelp inntil medisinsk hjelp ankommer. 

Tilstedeværesle av førstehjelpspersonell kan gi en følelse av trygghet og sikkerhet blant deltakere og tilskuere. Det kan bidra til å skape en atmosfære der folk føler seg ivaretatt og vet at hjelp er tilgjengelig hvis noe skulle skje. 

Er du usikker på om du trenger førstehjelpstjenester til ditt arrangement, eller ser du allerede behovet? Ta kontakt med oss i god tid for at vi skal kunne ha mulighet til å tilby våre tjenester. 

Fyll ut skjema under, så kontakter vi dere!

Førstehjelpstjenester

Event Medics leverer førstehjelpstjenester til ulike arrangementer og kan tilpasser tjenesten til den aktiviteten og det risikobildet som forventes. 

Et førstehjelpslag består av minimum to personer trent og sertifisert i å yte førstehjelp, vurdere alvorlighetsgraden av situasjonen og koordinere med legevakt/ambulanse hvis nødvendig. 

For de ulike førstehjelpstjenestene medbringes utstyr for å håndtere ulike nødsituasjoner, for blødningskontroll, idrettsskader, gjenoppliving og forflytningsutstyr.